Nieuws

Kabinetsplannen Rutte II, ons land een aantal flinke transities te wachten.

Na een vlotte formatie wordt deze maand het kabinet Rutte II beëdigd. Als de plannen worden gerealiseerd, staat ons land een aantal flinke transities te wachten. Aangezien ik veelal werkzaam ben in de terreinen zorg, welzijn en overheid beperk ik me in dit artikel tot deze sectoren.

De herinrichting van de regionale en lokale bestuursgremia zal tot een ware aardverschuiving leiden tot de inrichting van het openbare bestuur. De huidige 12 provincies zullen worden omgevormd tot 5 landsdelen. Daarnaast zal het aantal gemeenten fors worden gedecimeerd tot gemeenten van minimaal 100 inwoners. Dit zijn er nu slechts 25 van de 415. In mijn provincie (Friesland) zou dit betekenen dat er 4 gemeenten overblijven (nu 27).

In zorg en welzijn staan grote structuurhervormingen op het programma. Zo zal de huidige AWBZ fors worden verkleind, onder andere als gevolg van overheveling van uitvoering naar gemeenten (WMO). Daarnaast wordt het voornemen voortgezet om de huidige zorgkantoren, belast met de administratieve uitvoering van de AWBZ, af te schaffen en deze taken over te hevelen naar de zorgverzekeraars. En wat niemand zal zijn ontgaan de afgelopen dagen, is dat de wijze van financiering wordt gewijzigd, waarbij de zorgtoeslag wordt afgeschaft en de premie meer inkomensafhankelijk wordt.

De komende periode zal moeten blijken in hoeverre deze op papier zeer ambitieuze veranderagenda zal kunnen worden gerealiseerd. Zeker is dat deze onderwerpen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden regelmatig prominent op de agenda zullen staan.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net