Nieuws

Toon Gerbrands over leiderschap

Toon Gerbrands: ‘Weg met Covey, in je gezin vind je alle antwoorden’

Sinds 1 juni is hij PSV-directeur af, drie jaar eerder dan gepland: Toon Gerbrands (64), ook bekend van zijn eigenwijze managementboeken – al hoef je ‘m geen managementgoeroe te noemen. Een gesprek over de onzin van mensen motiveren, eenzaamheid en hoe je elke dag zestig procent van je agenda leeg krijgt.

Suzanne Geurts

29 juni 2022 (bron: www.mtsprout.nl)

Sturen naar meer verantwoordelijkheid en zelforganisatie

Hoe stuur je op verantwoordelijkheid en zelforganisatie?

Sturen op verantwoordelijkheid betekent dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. Daarom wordt deze aanpak ook vaak zelforganisatie genoemd. Zelfsturing verenigt resultaatverantwoordelijkheid met 'de menselijke maat', 'klein binnen groot' en slimmer werken. De paradox is dat zelfsturing in organisaties nauw verbonden is met een duidelijke sturing vanuit de lijnorganisatie. 

Zo ziet werken eruit na de coronacrisis

NOS NieuwsBinnenlandEconomie • 20 april 2020, 18:05  

Annemieke van Put en Nina Bogosavac 

 

De manier waarop we werken zal blijvend veranderen, verwachten veel Nederlanders. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken, denkt dat in de toekomst te blijven doen. Die mening wordt gedeeld door werkgevers; zij zeggen dat thuiswerken ook na de crisis onderdeel blijft van de werkcultuur.

Adviesrapport commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

Nieuwsbericht | 15-01-2020 | 16:00

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos vanmiddag aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net