castanjeblad-diensten.jpg

Project management

In onze praktijk hebben we vele projecten mogen begeleiden, zowel in de rol van projectmanager als lid van de stuurgroep. In veel gevallen ging het hierbij om projecten die zich bevinden op het snijvlak van organisatie en informatietechnologie.
 
Sturing en rapportering vindt plaats op basis van de zogenoemde GOTIK methode: Geld-Organisatie-Tijd-Informatie-Kwaliteit.

Contact

Prince 2

Prince 2 is een gestructureerde methode voor het organiseren, managen en beheersen van projecten. Het is een op praktijkervaringen gebaseerde methodiek die op alle soorten projecten van toepassing is. In de afbeelding hiernaast is te zien dat de methode is opgebouwd uit 7 thema's. De thema's worden opgesteld aan het begin van het project en bewaakt gedurende de volledige looptijd. Het constant adresseren van deze thema's houden projecten op het juiste spoor.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net