castanjeblad-diensten.jpg

Interim Management

"Een interimmer komt binnen in de organisatie, gaat heel hard aan de boom schudden en zorgt dat hij weg is, voordat de appels beginnen te vallen."
 
Helaas blijkt in de praktijk nogal eens dat organisaties geconfronteerd worden met een vorm van interim management die zich op de hiervoor geciteerde wijze manifesteert.
 
Onze visie is dat een interim manager zich zodanig moet verbinden met de organisatie en haar mensen, zodat nauwelijks opvalt dat er sprake is van ad interim. Daadkrachtig en slagvaardig optreden gekoppeld aan aandacht voor de cultuur en historie van de organisatie. Kortom, verbinding maken met hoe het was en zorgen voor een vloeiende overgang naar een duurzame invulling voor de toekomst. 

Contact

Verandermanagement

De afgelopen jaren hebben wij veel trajecten mogen leiden waarin het centrale thema "verandering" was. Hierbij maken wij graag gebruik van de theorie van John Kotter, een beroemde Amerikaanse autoriteit in dit vakgebied. Hij beschrijft de acht cruciale stappen die gezet worden bij een succesvol veranderingstraject. Deze stappen zijn:
 
  1. Urgentiebesef vestigen
  2. Een leidende coalitie vormen
  3. Een visie en strategie ontwikkelen
  4. De veranderingsvisie communiceren
  5. Een breed draagvlak creƫren
  6. Kortetermijnresultaten realiseren
  7. Consolideren en in beweging blijven
  8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

 

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net