castanjeblad-diensten.jpg

Teamontwikkeling en -coaching

Naast veiligheid en vertrouwen als basis voor een goed samenwerkend team zijn verschillende andere factoren van belang om een team succesvol te laten zijn.

Het model van Lencioni laat zien welke frustraties op de loer liggen om het team te ondermijnen en maakt dit inzichtelijk. Dit model kan gebruikt worden in een traject van teamcoaching om helderheid te verschaffen over de teamprocessen en handvaten te geven voor een betere samenwerking en daarmee een beter resultaat voor de organisatie.

Contact

Model van Lencioni

Het model van Lencioni laat zien dat een niet goed functionerend team vaak te maken heeft met onderstaande frustraties. 

Gebrek aan vertrouwenZonder een bepaald comfort niveau tussen teamleden, is een basis voor vertrouwen onmogelijk.

Angst voor conflicten. In een werkomgeving waar teamleden niet openlijk hun mening geven, zijn slechte beslissingen het resultaat.

Gebrek aan betrokkenheid.  Gebrek aan richting en betrokkenheid kunnen medewerkers, ontevreden maken.

Geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Wanneer teams zich niet verbinden aan een duidelijk plan van aanpak, zullen medewerkers aarzelen om hun collega‚Äôs aan te spreken op acties en gedrag die nadelig zijn voor het hele team.

Te weinig aandacht voor teamresultaten. Als een team de focus heeft verloren op de teamresultaten, zal de organisatie er uiteindelijk onder lijden. 

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net