castanjeblad-diensten.jpg

Persoonlijke coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen.

In een eeste gesprek wordt bepaald wat de doelen zijn en wat het eindresultaat moet worden. In de coachgesprekken die daarop volgen vergroot u uw inzicht in de processen in de huidige werksituatie en ontwikkelt u nieuwe manieren om hiermee om te gaan, in een sfeer van veiligheid en gelijkwaardigheid.

Om meer inzicht te krijgen in gedragsvoorkeuren kan gebruik gemaakt worden van de MBTI-vragenlijst. 

Contact

MBTI

MBTI is een vragenlijst die inzicht geeft in de voorkeursstijlen van gedrag. Het is een systematiek gebaseerd op de theorien van Carl Gustav Jung. Volgens Jung hebben mensen voorkeuren op vier gebieden:

  • Extraversie-Introversie. Waar krijg je energie van? Ben je naar buiten gericht of meer naar binnen?
  • Sensing-Intuition. Waar besteed je aandacht aan als je informatie verzamelt? Gaat je voorkeur uit naar realistische en feitelijk informatie of naar intu├»tieve en globale informatie?
  • Thinking-Feeling. Hoe maak je beslissingen? Neem je beslissingen op basis van objectieve en rationele gronden of op basis van subjectieve en persoonlijke?
  • Judging-Perceiving. Wat voor soort leven leid je? Houd je van een geordend en gestructureerd leven of van een spontaan en flexibel leven?

In het begin van de 20e eeuw ontwikkelden moeder en dochter Briggs de MBTI die deze vier voorkeuren meet en die op basis daarvan, 16 persoonlijkheidstypen onderscheidt.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net