castanjeblad-diensten.jpg

Conflicthantering

Wij kunnen hulp bieden bij conflicten of bij het beter leren omgaan met conflicten. Zoals eerder beschreven kunnen conflicten de weg openen naar een betere verstandhouding en daarmee tot een beter werkresultaat.
Van belang is dat partijen tot inzicht komen welke manier van conflict hanteren zij bedrijven. Dit helder krijgen zal al helpen tot het voorkomen van escalatie van het conflict. Dit doen wij met behulp van het model van Thomas Kilmann. Door de opgedane inzichten zal het in de toekomst beter moeten lukken om tot een voor alle partijen goede uitkomst te komen.

Contact

Thomas-Kilmann model

Thomas en Kilmann ontwikkelden een veel gebruikt model om conflict- of gespreksstijlen te omschrijven.
Thomas en Kilmann gaan ervan uit dat het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), altijd een spanningsveld oplevert tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen door te drukken, de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel te laten verlopen.
In hun model beschrijven zij vijf stijlen. Doordrukken, vermijden, samenwerken, toegeven en compromis sluiten. Iedereen heeft een ‘voorkeursstijl’ waar hij/zij zich het meest in thuis voelt.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net