castanjeblad-diensten.jpg

Persoonlijk

Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. 
Door het verkijgen van meer zelfinzicht zal de coachee bekwamer worden in het bereiken van gestelde doelen.  
 
 
 

Lees verder

Teamontwikkeling en -coaching

Samenwerken is in de praktijk niet makkelijk.
Werken aan de opbouw van een goed team, ook niet. Dit vraagt om de inzet en betrokkenheid van het gehele team én ook nog eens van ieder lid afzonderlijk. Succesvolle teams bestaan uit mensen die bereid zijn samen te werken aan een gezamenlijk doel. Vertrouwen en veiligheid zijn hierin de meest bepalende factoren voor de basis van een goed samenwerkend team.  
 
 

Lees verder

Conflicthantering

Conflicten op de werkvloer zijn onontkoombaar. Een conflict ontstaat wanneer twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Dit kan veroorzaakt worden door miscommunicatie, meningsverschillen, onderlinge afhankelijkheid, verschillen in achtergrond, etc.

De vraag is nu hoe het beste met een conflict om te gaan; vermijden of juist de confrontatie opzoeken? Afhankelijk van de reactie kan een conflict escaleren of juist leiden tot een verbeterde werkrelatie en nieuwe kansen. Maar wat is de juiste reactie?

Lees verder

Jarenlange ervaring

Oprichter en directeur Gerrit van Deutekom heeft bijna 30 jaar ervaring als leidinggevende. Ooit begonnen als operationeel leidinggevende, heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren directeur-bestuurder. Na een kleine 20 jaar in diverse loondienstverbanden te hebben gewerkt, ontstond de behoefte om de opgedane kennis en ervaring te willen inzetten als interim manager en adviseur. Zo ontstond in 2008 Van Deutekom Management, Advies en Coaching, in 2017 getransformeerd in Castanje Management & Advies.

De afgelopen jaren heeft hij daarnaast veelvuldig gewerkt als personal coach, voor bestuurders, management en professionals.

In zijn persoonlijke netwerk bevinden zich veel freelancers die beschikbaar zijn om te kunnen ondersteunen, daar waar Castanje zelf niet over de betreffende kennis en/of competenties beschikt.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net