castanjeblad-diensten.jpg

Strategie

Ter ondersteuning van de uitvoering van een strategietraject zijn heel veel instrumenten beschikbaar. Zonder uitputtend te willen zijn in de opsomming, noemen wij er enkele die we de afgelopen jaren hebben ingezet:
 
- Scenarioplanning
- Balanced Scorecard
- 7S model
- Werken met KPI's
- Strategiepiramide 

Contact

Scenarioplanning

Een methode om een strategietraject te starten is scenarioplanning. Scenarioplanning is een methode om verschillende toekomstbeelden te creëren. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. Een goed toekomstscenario is mogelijk, geloofwaardig en relevant.
Dit proces bestaat uit 6 stappen:
 
1. Probleemstelling definiëren
2. Onderzoek naar afhankelijke en sturende trends
3. Scenariomatrix opstellen
4. Scenario creëren
5. Implicaties bepalen
6. Wegwijzer definiëren

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net