castanjeblad-diensten.jpg

Organisatie

Lean Management en Kaizen
 
In onze adviesprakijk hebben we de nodige ervaring opgedaan met de methodieken Lean en Kaizen. Lean richt zich primair op het elimineren van verspilling in processen. Essentieel hierbij is dat de aanpak bottom-up wordt ingericht.
 
Kaizen is een Japanse term, die letterlijk "verandering naar beter" betekent. In deze methodiek ligt de focus op het aanbrengen van kwalitatieve verbetering in de procesinrichting.  

Contact

Strategiepiramide Dr. M.A. Nieuwenhuis

De missie en visie staan aan de top van wat ook wel de ‘strategische piramide’ wordt genoemd. Het vormt het uitgangspunt waar al het andere uit voortvloeit. Vaak volgen kernwaarden: wat zijn de normen en waarden van de organisatie? Pas dan komt de daadwerkelijke aanpak, de strategie. Wat moet er gedaan worden om het einddoel te bereiken? Op basis hiervan worden de kritieke succesfactoren en de concrete doelstellingen vastgesteld. De bouwstenen van het succes zijn de mensen die het plan moeten gaan uitvoeren, de middelen die ter beschikking staan, de structuur en cultuur van de organisatie en de resultaten. 
 
 

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net