castanjeblad-diensten.jpg

Cultuur

De vraag om advies voor een cultuurverandering in een organisatie zal betekenen dat wij door middel van interviews met leidinggevenden en medewerkers een beeld willen krijgen van de heersende cultuur. De visie van de organisatie, waar wil men voor staan en wat wil men bereiken, zal het vertrekpunt zijn voor de omslag in de cultuur. Zonder heldere visie en verantwoordelijkheden van de mensen op de werkvloer en de leiding zal geen verandering plaatsvinden.
Bij het doorgronden van de cultuur maken wij graag gebruik van het Ui-model van Geert Hofstede.
 

Contact

Ui-model van Geert Hofstede

Het ui-model laat zien dat organisatiecultuur uit verschillende, over elkaar liggende lagen bestaat. De organisatiecultuur is niet onveranderlijk, echter hoe dieper de laag, des te moeilijker deze is te veranderen. Door de lagen in kaart te brengen kunnen communicatieproblemen worden voorkomen en kan er beter worden samengewerkt. Ook kan het model worden gebruikt om succesvol veranderingen in de organisatiecultuur door te voeren.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net