castanjeblad-diensten.jpg

Besturing en inrichting

In de meeste grotere organisaties vinden we drie besturingsniveaus:
1. Strategisch           Richten             Scope 3-5 jaar
2. Tactisch                Inrichten           Scope 1-3 jaar
3. Operationeel        Verrichten         Scope < 1 jaar
 
Bij de analyse van de besturing hanteren wij graag een klassieke uitspraak van Michael Porter:
"It's more important to do the right things, than doing the things right." 

Contact

Zelforganisatie

Een populair fenomeen is de opkomst van zelfsturende teams en zelforganistatie. De rol van de leidinggevende wordt in dit model ingevuld als dienend leider. Niet zozeer het aangeven van de richting, als wel het faciliteren van de voortgang van de werkzaamheden staat hierbij centraal.
De implementatie hiervan brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Op basis van de nodige relevante praktijkervaring kunnen wij u hierbij ondersteunen.   
 
 

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net