castanjeblad-diensten.jpg

Organisatie

De term organistatie wordt veel en vaak gebruikt. Maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee. Volgens Wikipedia is de definitie als volgt:

"Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie."
 
Onze advisering richt zich in veel situaties op ordening van activiteiten en de wijze waarop hier leiding aan gegeven wordt.
 

Lees verder

Besturing en inrichting

In veel organisaties is een regelmatig terugkerend vraagstuk hoe de activiteiten zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht en bestuurd. De laaste jaren zijn veel innovatieve modellen ontworpen, waarbij de tradidionele theorieën van Mintzberg (met klassieke organogrammen) ter discussie worden gesteld.

Onze aanpak is erop gericht om vanuit een grondige analyse, samen met de organisatie op zoek te gaan naar de inrichting en besturing die past bij de ontwikkelingsfase van de  organisatie.   

Lees verder

Cultuur

Onder bedrijfscultuur wordt verstaan de wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen. De verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de werknemers is wat hen aan elkaar en aan de organisatie bindt.
Wij kunnen adviseren bij een cultuur probleem in de organisatie. Onze aanpak is gericht op resultaatverbetering waarin cultuur wordt meegenomen. Het advies zal zich kenmerken door een concreet en praktisch plan van aanpak waarbij de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers helder worden gemaakt.
 

Lees verder

Strategie

Wie op Managementboek.nl zoekt op het woord Strategie, kijkt zijn ogen uit naar de ongekende hoeveelheid titels over dit onderwerp. Wat is eigenlijk strategie? Een mooie definitie is geformuleerd door Kenneth Andrews:

”Het bepalen van de doelen van een onderneming en het geheel van samenhangende keuzen met betrekking tot de inzet van middelen en deelactiviteiten om die doelen te realiseren." 

In deze definitie zitten de twee belangrijkste woorden die essentieel zijn als het gaat om het bepalen van de strategie van een organistatie:

- Bepalen van doelen
- Maken van keuzes

Lees verder

Jarenlange ervaring

Oprichter en directeur Gerrit van Deutekom heeft bijna 30 jaar ervaring als leidinggevende. Ooit begonnen als operationeel leidinggevende, heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren directeur-bestuurder. Na een kleine 20 jaar in diverse loondienstverbanden te hebben gewerkt, ontstond de behoefte om de opgedane kennis en ervaring te willen inzetten als interim manager en adviseur. Zo ontstond in 2008 Van Deutekom Management, Advies en Coaching, in 2017 getransformeerd in Castanje Management & Advies.

De afgelopen jaren heeft hij daarnaast veelvuldig gewerkt als personal coach, voor bestuurders, management en professionals.

In zijn persoonlijke netwerk bevinden zich veel freelancers die beschikbaar zijn om te kunnen ondersteunen, daar waar Castanje zelf niet over de betreffende kennis en/of competenties beschikt.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net