castanjeblad-diensten.jpg

Management

"Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen."

Dit citaat, van Michael Porter, een bekende Amerikaanse bedrijfskundige, geeft kernachtig weer wat twee essentiĆ«le elementen zijn die de kwaliteit en de focus van het leiderschap van een organisatie typeert.  

Leiding mogen geven is ontzettend boeiend, want wat is er nu mooier, dan het behalen van de gestelde doelen in samenwerking met een groep mensen. Het werken met duidelijke doelen, vertrouwen en dus ruimte geven en helder communiceren zijn in onze ogen kenmerkend voor prettig en goed functionerend leiderschap. Een goede leider stelt zich ten dienste van de groei en ontwikkeling van zijn medewerkers. Uiteraard met als doel om de beoogde resultaten van de organisatie te behalen.

Het managen van de bedrijfsprocessen vraagt om andere competenties, maar is evenzo belangrijk. Niet voor niets zijn de laatste jaren ontelbaar veel boeken geschreven over methodieken die hieraan bijdragen, zoals Lean, Six Sigma en Kaizen.

Lees verder

Advies

Sinds de oprichting van ons bureau hebben wij veel ervaring opgedaan met een breed scala aan adviestrajecten, waarin de kernwoorden Verandering en Transitie zijn. Denk hierbij aan fusie/overname, sanering/reorganisatie of organisatieontwikkeling.
 
Naast de bedrijfskundige aqspecten die horen bij dit soort processen, leggen wij een sterke focus op de "human factor". Maar al te vaak zorgt weerstand bij medewerkers voor de nodige spanningen in de onderlinge verhoudingen en stagnatie in het bereiken van de beoogde resultaten.
 
Daarnaast hebben wij bij verschillende klanten onderzoek gedaan naar besturings-, cultuur- en inrichtingsvraagstukken. Bij deze onderzoeksopdrachten maken we gebruik van diverse methodieken en modellen.

Lees verder

Coaching

In toenemende mate wordt door organisaties gebruik gemaakt van het instrument van coaching voor de ontwikkeling van teams, leidinggevenden en medewerkers. Vaak gebeurt dit in het kader van management development of ter ondersteuning van een organisatorisch veranderproces. Soms ook is er sprake van een persoonlijke hulpvraag die door middel van coaching wordt opgepakt.

Een traject wordt altijd voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Coaching is alleen dan effectief als er sprake is van een wederzijds positief gevoel over de kans op succes. 

 

 

 

Lees verder

Jarenlange ervaring

Oprichter en directeur Gerrit van Deutekom heeft bijna 30 jaar ervaring als leidinggevende. Ooit begonnen als operationeel leidinggevende, heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren directeur-bestuurder. Na een kleine 20 jaar in diverse loondienstverbanden te hebben gewerkt, ontstond de behoefte om de opgedane kennis en ervaring te willen inzetten als interim manager en adviseur. Zo ontstond in 2008 Van Deutekom Management, Advies en Coaching, in 2018 getransformeerd in Castanje Management & Advies.

De afgelopen jaren heeft hij daarnaast veelvuldig gewerkt als personal coach, voor bestuurders, management en professionals.

In zijn persoonlijke netwerk bevinden zich veel freelancers die beschikbaar zijn om te kunnen ondersteunen, daar waar Castanje zelf niet over de betreffende kennis en/of competenties beschikt.

 

 

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net