Nieuws

Kritische feedback blijft een gevoelig onderwerp op de werkvloer. Opvallend is dat het geven van feedback vaker zenuwen opwekt dan het krijgen van kritiek.

Zo krijgt 46 procent van de werknemers knikkende knieën van het geven van feedback, tegenover 34 procent die er zenuwachtig van wordt om kritische feedback in ontvangst te nemen. Dit blijkt uit onderzoek van TrainTool onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland.

In april 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit betekent onder andere dat de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf met ingang van 2015 overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor de dienstverlening die door mij wordt aangeboden geldt dat per 1 oktober 2012 de BTW wordt verhoogd van 19 naar 21%. Bepalend voor de BTW-berekening is de dag waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd (dus niet de factuurdatum).

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net