Nieuws

In april 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit betekent onder andere dat de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf met ingang van 2015 overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor de dienstverlening die door mij wordt aangeboden geldt dat per 1 oktober 2012 de BTW wordt verhoogd van 19 naar 21%. Bepalend voor de BTW-berekening is de dag waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd (dus niet de factuurdatum).

Op zaterdag 1 september 2012 fietsten ruim 1000 mensen de loodzware route naar de top van de Mont Ventoux. Iedere deelnemer wordt gesponsord waardoor een mooi bedrag voor het goede doel wordt opgehaald. Omdat het doel en de wijze waarop mij aanspreekt heb ik besloten een financiële bijdrage te leveren aan een deelnemer.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor een onderzoek naar kinderkanker en een internetplatform over de ziekte kanker.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net